...

آنچه را که می خواهم
دور از حوصله ی دنیاست

و من چه ساده
لب به لبِ سیگار ِ فیلتر قرمز،
کامــــ های سنگین ِ رستگاری می گیرم

تنهایی.....

+ تاریخ | پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت | 19:21 نویسنده | عاقل دیوونه..! |

آهسته قدم بگذار میان تنهایی هایم  . . .

تا مبادا زخمی کنند تو را ،

اینجا پر از فریاد های شکسته شده ایست که

در حنجره خفه شده اند !

تنهایی...

+ تاریخ | شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت | 14:35 نویسنده | عاقل دیوونه..! |

دنیا را سکوت می کنم
و زندگی را ..

این روزهای بلاتکلیف
عجیب دهان آدم را می بندد

چشم می شوی و خیره می کاوی ..
زیر و رو می کنی روزهای رفته و نیامده را ،
آدم های نمانده را ..


+ دیوارها
سردند و خشمگین ،
آدم را می بلعند ..

 

پ ن : من هستم اما کمی کمرنگ شده ام

+ تاریخ | پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393ساعت | 18:32 نویسنده | عاقل دیوونه..! |